Título información

Informació

Unitat de Dades Corporatives - Població

Servei de Població i Dades Corporatives

eleccions@palma.cat
Plaça Santa Eulàlia, 7 - 07001 - Palma
Tel. 971 22 59 00 Ext. 1374, 1375, 1279

Casa Consistorial

Casa Consistorial

Plaça de Cort, 1 - 07001 - Palma
Tel. (971) 22 59 00
Atenció telefònica: 010
Whatsapp 626 035 035